ΒΟΛΟΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι σεισμοί της περιόδου 1954-1957 σηματοδότησαν καίριες αλλαγές ως προς τη φυσιογνωμία, αλλά και ως προς τη θέση του Βόλου στον ελληνικό χώρο. Η ανοικοδόμηση της πόλης μετά τους σεισμούς βασίστηκε σε απλουστευμένες και ταχύρρυθμες λύσεις, χωρίς στρατηγική για τις μελλοντικές προοπτικές της και με πλήρη απαξίωση της ιδιαίτερης αστικότητάς της. Το 1947, η μετεξέλιξη του συνοικισμού της Νέας Ιωνίας σε Δήμο δημιούργησε δυο πόλεις στο ίδιο πολεοδομικό συγκρότημα, λειτουργώντας ως ανασταλτικός παράγοντας στην αναπτυξιακή δυναμική του. Η δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού άλλαξε. Οι άλλοτε οικονομικοί παράγοντες της πόλης είτε πτώχευσαν είτε την εγκατέλειψαν με προορισμό κυρίως την Αθήνα, η δυναμική των προσφύγων στα δρώμενα της πόλης περιορίστηκε με τη σύσταση του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενώ η σύγχρονη οικονομία της προσέλκυσε εξωγενείς επενδύσεις και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό από το εσωτερικό της Θεσσαλίας.

Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από την άνοδο των μεσαίων και μικροαστικών στρωμάτων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και για τριάντα περίπου χρόνια, η ανάπτυξη του Βόλου ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα, το οποίο θεωρείται ως μια «εξαιρετική ιστορία επιτυχίας». Το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα υπερδιπλασιάζεται, το ίδιο και η ιδιωτική κατανάλωση. Η χρήση ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά διπλασιάζεται, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση βελτιώνουν την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο εισάγοντας νέα ήθη και συνήθειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 αναλογούσαν ανά χίλιους κατοίκους 234 τηλέφωνα (στην Ισπανία 236), 355 ραδιόφωνα (στην Ισπανία 248), 125 τηλεοράσεις (στην Ισπανία 193).