ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

  • Δημιουργήθηκε το 2012 με σκοπό την ενιαία οργάνωση και λειτουργία των μουσειακών δομών και την εφαρμογή κοινού πλαισίου για τη διαχείριση και προβολή τους.
  • Συνεργάζεται με την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, τις τοπικές κοινότητες,τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.
  • Συμμετέχει ενεργά σε αντίστοιχα ελληνικά και διεθνή δίκτυα μουσείων. Υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα οργανωμένων περιηγήσεων.
  • Διοργανώνει δραστηριότητες για την προβολή και τον εμπλουτισμό των συλλογών του.
  • Λειτουργεί μόνιμες εκθέσεις και παράλληλα πραγματοποιεί ή φιλοξενεί γεγονότα σχετικής αλλά και ευρύτερης θεματικής.

Φορέας λειτουργίας: Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων & Βιβλιοθηκών Μικρασιατών 81, κτήριο Σπίρερ τηλ. 2421039644 & 2421021664, fax 2421022927, mail diki@diki.gr

Επικοινωνία: Μουσείο της Πόλης του Βόλου, Φερών 17 τηλ. 2421029878, mail museum.volos@gmail.com , www.doepap.gr, Faceboook: Δίκτυο Μουσείων Δήμου Βόλου