ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΘΑΛΗΣ”

DEMUCIV: Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου»

Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου προσέλκυσε το ερευνητικό ενδιαφέρον συναφών επιστημονικών κλάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών ανέλαβαν ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με τελικό στόχο το σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακών διαδραστικών εκθεμάτων για τη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Το ερευνητικό πρόγραμμα του Μουσείου «DEMUCIV: Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου» χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ