Ο ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου Παλαιών Δήμου Βόλου», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ήταν ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013”. Εκτελέστηκε από την  7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και περιλάμβανε εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και διαμόρφωσης κατά μήκος της δυτικής, βόρειας και ανατολικής πλευράς του οχυρωματικού περιβόλου. Στο τμήμα που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Μουσείου της Πόλης πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του ανατολικού σκέλους της οχύρωσης σε συνολικό μήκος περίπου 40μ.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν, πέρα από τον προφανή στόχο της στερέωσης των αρχαιοτήτων, απέβλεπαν και στο να γίνει ο χώρος προσιτός και επισκέψιμος. Το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του κάστρου Παλαιών διήρκεσε από την άνοιξη του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2014.