ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Τον Μάιο του 2019 ιδρύθηκε το Σωματείο «Πολίτες για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου» με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας και δράσης του Μουσείου της Πόλης του Βόλου και του συνόλου των δομών του Δικτύου Μουσείων του Δήμου Βόλου.

Τα μέλη του Σωματείου σε συνεργασία με τη Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών συμμετέχουν εθελοντικά στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκθέσεων, συνεδρίων κι εκδηλώσεων στα  Μουσεία του Δήμου Βόλου, μεριμνούν για τον εμπλουτισμό των συλλογών τους, βοηθούν στη λειτουργία τους και προωθούν την προβολή τους.

Στους στόχους του Σωματείου περιλαμβάνεται η κινητοποίηση των πολιτών στη μεγιστοποίηση της πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς του Μουσείου καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία, συλλόγους και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και η υλοποίηση πολιτιστικών εξορμήσεων.

Στο Σωματείο μπορεί να εγγραφεί κάθε πολίτης του Βόλου και όχι μόνο, που ενδιαφέρεται και συμφωνεί με τους παραπάνω σκοπούς και τρόπους επίτευξή τους. Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η έδρα του Σωματείου, βρίσκεται σε χώρο, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Βόλου στο ισόγειο του Μουσείου-Πινακοθήκης Χρυσούλας Ζώγια, στη διασταύρωση των οδών Βλαχάβα και Ανθ. Γαζή 263 και είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 18.00-20.00.