Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

13/2/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών (έληξε)[:el]13/2/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών (έληξε)

17/7/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών (έληξε)

23/11/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών της Δ/νσης Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών (έληξε)