10+ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η μόνιμη έκθεση «Βόλος, 10 + ιστορίες» εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Πρόκειται για μια εντελώς νέα έκθεση που στηρίζεται στις δωρεές συμπολιτών, αξιοποιεί επιστημονικά εργαλεία που εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με χρηματοδότηση του προγράμματος «Θαλής». Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της έκθεσης έγιναν σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-19 της Δ/σης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Δείτε του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ της έκθεσης.
Με οδηγό τις δωρεές των συμπολιτών (δείτε του ΔΩΡΗΤΕΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ της έκθεσης), δωρεές που αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου τα τέλη του 2014, η νέα έκθεση παρουσιάζει την πορεία του Βόλου από τους πρώτους οικιστές στα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 20ού μέσα από 10 θεματικές ενότητες, που λειτουργούν ως ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς και οι οποίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα τροφοδοτούν νέες περιοδικές εκθέσεις, ανανεώνοντας το περιεχόμενο της έκθεσης και αξιοποιώντας νέες προσφορές ή δάνεια.
Οι ενότητες αφορούν θέματα, όπως πολεοδομική οργάνωση και υποδομές της πόλης, δημογραφία και πολυσυλλεκτικότητα, δίκτυα της πόλης (μεσογειακά, πολιτιστικά, οικονομικά δίκτυα), η πόλη σε περιόδους κρίσεων, νεωτερισμός και αστικός μετασχηματισμός, ανασυγκρότηση, ο κόσμος της εργασίας, τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός.

Οι θεματικές ενότητες:

Βόλος, νέα πόλη

 Βόλος, μεσογειακή πόλη

 Βόλος, πολυσυλλεκτική πόλη

 Βόλος, νεωτερική πόλη

 Βόλος, βιομηχανική πόλη

 Βόλος, κρίσεις

 Βόλος, ανασυγκρότηση

 Βόλος, τουριστικός προορισμός

 Βόλος, αθλητική παράδοση

Βόλος, πολιτισμός