ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Τους ηχητικούς περίπατους σχεδίασε και υλοποίησε η ιστορικός Βασιλική Λάζου, με επιστημονική επιμέλεια της Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν. Ο Γιάννης Εμφιετζίδης επιμελήθηκε την επεξεργασία των ηχητικών αρχείων.

Οι αφηγήσεις συγκεντρώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικός υπεύθυνος Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος (ΘΑΛΗΣ) «Σχεδιάζοντας το Μουσείο Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης» (2012-2015, επιστημονικός υπεύθυνος Γιώργος Παπακωνσταντίνου). http://lecad.arch.uth.gr/demuciv/

Οι συνεντεύξεις για τη δεκαετία του 1940 πραγματοποιήθηκαν από τις ερευνήτριες Βασιλική Λάζου, Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Μαρία Καραστεργίου, Όλγα Σεβαστίδου, και  Έρση Μαλαγιώργη.

Οι αφηγητές και αφηγήτριες που ακούγονται στους ηχητικούς περιπάτους έδωσαν γραπτά τη συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιηθεί η μαρτυρία τους από το Μουσείο Πόλης. Ευχαριστούμε θερμά τα εξής πρόσωπα για την πολύτιμη μαρτυρία τους.
Αντωνίου Καλουδίτσα
Βαλωτής Μίλτος
Βουλγαράκη Κατίνα
Διομήδη-Κορμάζου Ελένη
Καϊάφας Κωνσταντίνος
Κοτσμανίδης Βασίλης
Κουτίνας Χαράλαμπος
Μαστροκώστας Κώστας
Μεταξάς Γιώργος
Μοδέας Αλέκος
Μπάστας Μιχάλης
Ναχμία Μαριάνθη
Πάνου Μαρία
Ρουμελιώτου-Νιτσιάκου Κατίνα
Σεβαστίδης Δημήτρης
Τσιλιβίδης Δημήτρης
Φατσής Μιχάλης
Χακίμ Λούνα

Ευχαριστούμε επίσης την Έρση Μαλαγιώργη για την πολύτιμη συμβουλή της στα ζητήματα εβραϊκής ιστορίας.