Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο Μουσείο Πόλης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021, για την είσοδό σας στο Μουσείο παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού
• Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση
• Αρνητικό PCR τεστ 72 ωρών
• Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού rapid test 48 ωρών
Η παραπάνω υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών. Δήλωση αποτελέσματος self-test

Οδηγίες κατά την επίσκεψη:
– Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες.
– Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
– Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
– Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Μουσείου.
– Ομαδικές επισκέψεις: έως 20 άτομα.
– Μεμονωμένες επισκέψεις: 1 άτομο ανά 15 τ.μ.
– Απαγορεύεται αυστηρά το άγγιγμα αντικειμένων κι εκθετικών επιφανειών.