ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Σκοποί
Σκοποί λειτουργίας των Μουσείων του Δήμου Βόλου είναι:
1. Η διάσωση και διατήρηση αντικειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, έργων τέχνης, και οποιωνδήποτε γενικά στοιχείων που αφορούν την ιστορία, φυσιογνωμία και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και των ευρύτερων περιοχών, όπου αυτά λειτουργούν.
2. Η υποστήριξη ερευνητικού κι εκπαιδευτικού έργου όλων των βαθμίδων
3. Η ανάδειξη και προβολή σπάνιου υλικού, ιστορικών αντικειμένων και τεκμηρίων, καθώς και χαρακτηριστικών στοιχείων της ιστορίας, φυσιογνωμίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
4. Η δημιουργία χώρων πολιτιστικών δράσεων - σημείων αναφοράς του τοπικού πολιτιστικού γίγνεσθαι.
5. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής τοπικής παράδοσης.
6. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στον ελλαδικό και διεθνή χώρο

Για την επίτευξη των σκοπών τους, τα Μουσεία του Δήμου Βόλου:
1. Συνεργάζονται με την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, υποστηρίζουν τους ερευνητές και μελετητές, υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχουν οργανωμένες ξεναγήσεις – επισκέψεις σε ομάδες μαθητών ή φοιτητών. Έχουν στενή και σταθερή συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/μιας & Β/μιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Νεάπολης και Πορταριάς.
2. Πραγματοποιούν εκδόσεις (αναλογικές και ψηφιακές) κι εκδηλώσεις με σκοπό τη διάδοση του ρόλου και της λειτουργίας τους, καθώς και την προβολή κι εμπλουτισμό των συλλογών τους.
3. Λειτουργούν μόνιμες εκθέσεις των συλλογών τους και παράλληλα διοργανώνουν ή φιλοξενούν περιοδικές εκθέσεις σχετικής αλλά και ευρύτερης θεματικής. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο τα Μουσεία του Δήμου Βόλου μπορούν για ορισμένο χρονικό διάστημα να αλληλοδανειστούν υλικό από τις συλλογές τους.
4. Δέχονται δωρεές αντικειμένων ή άλλου υλικού σχετικού με τους σκοπούς λειτουργίας τους, καθώς και με μόνιμο η ορισμένης διάρκειας δανεισμό.
5. Μεριμνούν για τη καθαριότητα και λειτουργικότητα των κτηρίων, καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και διάσωσης των συλλογών τους από τεχνικές βλάβες ή φυσικές καταστροφές.
6. Φροντίζουν για την προβολή τους και την προσέλκυση επισκεπτών μέσω εντύπων προβολής, καταχωρήσεων σε ΜΜΕ, λειτουργίας ιστοσελίδων…

Πρωταρχική υποχρέωση των Μουσείων είναι η διατήρηση της καλής κατάστασης των συλλογών τους, υποχρέωση που περιλαμβάνει την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης κι έκθεσής τους, αντιμετώπιση της διαδικασίας φυσικής διάβρωσης, συντήρηση κι αποκατάσταση των αντικειμένων, όπου αυτή είναι αναγκαία.

Σε κάθε Μουσείο τηρούνται αρχεία καταγραφών των Συλλογών τους, καθώς κι αρχεία φωτογραφιών, εποπτικού υλικού και άλλου υλικού τεκμηρίωσης.
Η διαχείριση των συλλογών σκοπεύει στη συστηματική διατήρηση, χρήση, έκθεση κι ανάπτυξη του αριθμού των αντικειμένων τους, καθώς και των σχετικών πληροφοριών.

Διοίκηση
Η διοίκηση των Μουσείων του Δήμου Βόλου ασκείται από τη Δ/νση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου.
Έχοντας την ευθύνη λειτουργίας των παραπάνω Μουσείων (Αποφ Δ.Σ.) η Δ/νση είναι αρμόδια για το ωράριο λειτουργίας των Μουσείων, τη φύλαξη και συντήρηση του υλικού των συλλογών τους, τις δραστηριότητες των Μουσείων, τις εκδηλώσεις και δράσεις που αυτά φιλοξενούν, την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εν γένει ομαλή λειτουργία τους, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, την εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, καθώς και τις τοπικές δημοτικές ενότητες όπου αυτά ανήκουν.
Σχετικά με τα παραπάνω ο επικεφαλής της Δ/νσης:
1. Συντονίζει κι εποπτεύει το έργο των Μουσείων
2. Καταρτίζει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Μουσείου και φροντίζει για την τήρησή του.
3. Είναι υπεύθυνος για τις συνεργασίες με άλλους φορείς και εισηγείται στο Διοικητικο Συμβούλιο τη συμμετοχή του Μουσείου σε συναφείς εκδηλώσεις.
4. Εποπτεύει και αξιολογεί το προσωπικό των Μουσείων. Ορίζει υπεύθυνο για κάθε δραστηριότητα.
5 Ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση καθώς και για τον εξοπλισμό του Μουσείου. Ελέγχει τις σχετικές με τα Μουσεία καταχωρήσεις σε έντυπη κι ηλεκτρονική μορφή.
6. Ασκεί όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου, Μακρινίτσα
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς
Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» - Μουσείο Αγροτικής Οικονομίας Κατηχωρίου.
Μουσείο – Πινακοθήκη Χρυσούλας Ζώγια
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Χώρος Μνήμης «ΔΡΑΚΕΙΑ 18.12.1943»
Μουσείο Μεταξουργίας (πρώην Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου)
Αρχοντικό Ζαφειρίου (Άγιος Ονούφριος)

 

 
 
 
Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή 10:30 - 13:30, Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-19:00
Διεύθυνση: Φερών 17, Βόλος - τηλ. 2421029878, e-mail: volosmuseums@doepap.gr, facebook: Δίκτυο Μουσείων Δήμου Βόλου